EV-CHAIN Wallet

EV-CHAIN Wallet

To «EV-CHAIN Wallet» αποτελεί την αντίστοιχη εφαρμογή του EV-CHAIN που έχει αναπτυχθεί και  είναι διαθέσιμη για τις mobile συσκευές όπως κινητά και τάμπλετ. To «EV-CHAIN Wallet» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο προϊόν βασισμένο  στη χρήση της τεχνολογίας «Blockchain», δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες σταθμών φόρτισης (σε αυτοκινητοδρόμους, αστικά κέντρα, κατοικίες, κλπ.) και στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, να συμμετέχουν ενεργά στην ηλεκτροκίνηση. Μέσω της συγκεκριμένης Peer-to-Peer (P2P) εφαρμογής οι χρήστες μπορούν:

  • Να εντοπίζουν σημεία φόρτισης κοντά στο σημείο που βρίσκονται ή κατά μήκος της διαδρομής τους.
  • Να ελέγχουν το κόστος φόρτισης και την διαθεσιμότητα του κάθε σταθμού φόρτισης.
  • Να πραγματοποιούν συναλλαγές φόρτισης χρησιμοποιώντας EV Chain tokens. Τα EV Chain tokens αποτελούν πιστωτικές μονάδες φόρτισης που διακινούνται σε κατανεμημένο μητρώο. Οι συναλλαγές αυτοματοποιούνται μέσω έξυπνων συμβολαίων, ενώ η καταγραφή τους στο κατανεμημένο μητρώο εξασφαλίζει διαφάνεια για τις χρεώσεις για τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες σταθμών φόρτισης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04368).

Πληροφορίες

Αντικείμενο του EV-CHAIN αποτελεί η υποστήριξη εφαρμογής τεχνολογίας «blockchain» κατά τη διαδικασία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Συμμετέχοντες στο έργο ΕΠΙΣΕΥ, ΔΕΗ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, HOLISTIC ΙΚΕ.

Ακολουθήστε μας

Βρείτε μας

  Αθήνα

 evchain@ev-chain.gr