Τι είναι το έργο EV-CHAIN


Στα πλαίσια του έργου EV CHAIN  δημιουργείται μία σύγχρονη και καινοτόμα εφαρμογή βασισμένη στην τεχνολογία «Blockchain» κατά τη διαδικασία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η εφαρμογή EV Chain αυτοματοποιεί τις συναλλαγές μεταξύ οδηγών και ιδιοκτητών σταθμών φόρτισης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη διαφάνεια για τις χρεώσεις σε κάθε συναλλαγή συνδυάζοντας την επιχειρησιακή έρευνα (πολυκριτηριακά και έμπειρα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων) και τις «state-of-the-art» τεχνολογίες («Blockchain», αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, διαδικτυακό και διαδραστικό περιβάλλον παροχής υπηρεσιών).

 

Η αντίστοιχη mobile εφαρμογή  «EV-CHAIN Wallet»  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο προϊόν βασιζόμενο στη χρήση τεχνολογίας «Blockchain», δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες σταθμών φόρτισης (σε αυτοκινητοδρόμους, μεγάλα αστικά κέντρα, κατοικίες, κλπ.) και στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, να συμμετέχουν ενεργά στην ηλεκτροκίνηση.
Το EV-CHAIN Wallet χειρίζεται συναλλαγές φόρτισης σε δημόσια προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης με διαφανή και απλό τρόπο.

Οι χρήστες μέσα από την Peer-to-Peer εφαρμογή είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν  ένα δίκτυο ιδιωτικών και δημόσιων σημείων φόρτισης. Οι χρήστες μπορούν πλέον να βρουν τους κοντινούς σταθμούς φόρτισης στην περιοχή τους και να φορτίζουν το ηλεκτρικό τους όχημα χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια μέσα από τις ιδιότητες της τεχνολογίας «Blockchain». Οι ιδιοκτήτες των φορτιστών από τη δική τους μεριά μπορούν να ορίζουν το κόστος χρέωσης («flat rate», με βάση το χρόνο, με βάση την kWh) και να το προσαρμόζουν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Στόχοι του EV-CHAIN


Το έργο «EV-CHAIN» αναπτύσσει μια ολιστική και ολοκληρωμένη λύση τεχνολογίας “Blockchain” με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα και την ανάπτυξη σχεδίου για ένα διευρυμένο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  που θα βοηθήσει στην υλοποίηση και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί.

Εφαρμογή Τελικού Χρήστη

Παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα και εξατομικευμένη εφαρμογή για τον τελικό χρήστη, με χρήση τεχνολογίας Blockchain, και με τη διασφάλιση των συναλλαγών.

 

Επιχειρηματικά Μοντέλα

Πραγματοποιεί μελέτες για βέλτιστα επιχειρηματικά μοντέλα για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τους αυτοκινητόδρομους και τους τελικούς χρήστες.

Δίκτυο Φόρτισης

Προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση για την ορθή ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης των οχημάτων και την ενίσχυση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του 2030.

 

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04368).

Πληροφορίες

Αντικείμενο του EV-CHAIN αποτελεί η υποστήριξη εφαρμογής τεχνολογίας «blockchain» κατά τη διαδικασία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Συμμετέχοντες στο έργο ΕΠΙΣΕΥ, ΔΕΗ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, HOLISTIC ΙΚΕ.

Ακολουθήστε μας

Βρείτε μας

  Αθήνα

 evchain@ev-chain.gr